CUBZZ-koffie, klimaatneutraal geproduceerd

...maar wat betekent dat?

De broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van CUBZZ-koffie, worden helemaal gecompenseerd door een fairtrade project te steunen in Ethiopië. We zijn heel fier dat de aankoop van een pakje CUBZZ-koffie niet alleen kinderen een kans geeft, maar ook helpt onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Belgen drinken veel koffie én hebben een grote ecologische voetafdruk. Maar wist u ook dat het koffieverbruik één van de grote oorzaken is van die grote ecologische voetafdruk?

Duurzaamheid staat centraal bij CUBZZ en daarom hebben we gekozen om alle broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van de heerlijke CUBZZ-koffie te compenseren. Dat doen we door een fairtrade project te financieren waarbij we gezinnen in Ethiopië helpen om te schakelen van koken op houtvuur naar koken op gas. Deze omschakeling heeft een dubbel effect: de kostbare bossen blijven intact en er wordt minder hout verbrand, minder CO2 uitstoot. We kiezen voor Ethiopië, de bakermat van de koffie waar de lokale koffieboeren ook voordeel halen uit dit project.

CUBZZ-koffie steunt FAIRTRADE project in Ethiopië

 

Drink CUBZZ-koffie, schenk kinderen een kans en verklein je ecologische voetafdruk!

Bekijk volgende filmpjes die heel duidelijk uitleggen hoe dit precies werkt.