CUBZZ vecht nu ook tegen kinderarmoede op school

en steunt het Netwerk Tegen Armoede

Kinderarmoede is in ons land sinds 2001 verdubbeld, en zit op het hoogste niveau ooit. De stijging zet zich door in alle gewesten en provincies. De school is een belangrijke plek om de vicieuze cirkel van kinderarmoede te doorbreken. CUBZZ gaat daarom vanaf nu via het Netwerk Tegen Armoede ook concrete projecten steunen die verschillende facetten van kinderarmoede op de Belgische schoolbanken op een structurele manier aanpakken. “We willen tegen eind van dit jaar met CUBZZ 7.000€ kunnen geven. Iedereen kan ons helpen. Geef je kinderen gewoon boterhammetjes van CUBZZ mee in hun brooddoos. En als een heleboel mensen dit in ons land doen, kunnen we misschien veel meer geven”, zegt Wouter Cauwenbergh, bezieler van Cubzz.

 “Met zo’n bijdrage kunnen we in de praktijk een groot verschil maken voor kwetsbare kinderen. Even belangrijk vinden we het maatschappelijk signaal dat we hiermee samen geven. Middenveld en bedrijfsleven willen kinderarmoede structureel aanpakken”, zegt coördinator David de Vaal

Kinderarmoede in ons land steeg sinds 2001 naar bijna 20%

Zowat 15% van de Belgen leeft in armoederisico, en voor bijna 20% van de kinderen is dat het geval. Onderzoek van Kind & Gezin geeft voor Vlaanderen een stijging aan van 6% naar net geen 14%, en in Brussel van 16% naar net geen 27%. De stijging zet zich door in alle provincies en bij kinderen met zeer diverse achtergronden. Door deze sociaal-economische thuissituatie hebben kinderen in armoede 6x meer kans om ZONDER diploma de school te verlaten. Met elke generatie vergroot dus het probleem.

CUBZZ wil elk kind laten schitteren en iedereen de mogelijkheid geven om hier aan bij te dragen.

CUBZZ steunt daarom vanaf nu ook het Netwerk Tegen Armoede. Naast SOS Kinderdorpen wordt het Netwerk Tegen Armoede het 2e“goede doel” voor kinderen dat CUBZZ gaat helpen om nog meer kinderen  kansen te geven die ze verdienen. Het NTA zal de middelen van CUBZZ concreet inzetten om bestaande initiatieven te versterken die specifieke aspecten van kinderarmoede op onze Belgische scholen aanpakken. We starten met een project te ondersteunen rond huiswerkbegeleiding, en werken verder richting lege brooddozen, actie’s tegen pesten, deelname aan schooluitstappen, betaalbare schoolfacturen, brugfiguren, gepaste kledij, goede studiekeuzes en mentaal welzijn. Zo pakken Cubzz en Netwerk tegen Armoede drempels aan die er nu nog voor zorgen dat kinderen in armoede zich uitgesloten voelen op school, minder goed presteren en sneller de schoolbanken verlaten. 

... maar met CUBZZ kunnen we er zeker iets aan doen!

CUBZZ wil het nu voor elke Belg heel gemakkelijk maken om moeiteloos én kosteloos zijn steentje bij te dragen om deze halucinante cijfers om te buigen. CUBZZ wil door de verkoop van kwalitatieve producten winst maken die integraal wordt gebruikt om kinderen te helpen. CUBZZ schenkt deze winst aan SOS Kinderdorpen en Netwerk Tegen Armoede.