.

Wij hebben een prachtig onderwijssysteem in ons land en Robin wil dat elk kind hier het maximum uit kan halen. Robin bouwt een structurele manier om dit mogelijk te maken, waarbij hoge schoolkosten voor geen enkel kind nog een barrière zijn. Ontdek HOE op WWW.STICHTINGROBIN.BE. Het is echt hoopgevend!

 

CUBZZ wil op een duurzame manier middelen genereren, en die inzetten om bestaande initiatieven ten voordele van kinderen meer slagkracht te geven. Concreet geeft CUBZZ middelen aan allerlei goede doelen en initiatieven die kunnen aantonen dat ze op een efficiente manier meer kinderen de kansen geven om er iets moois van te maken. 

Omdat tussen de 15% en de 25% van de kinderen in ons land niet de kans hebben om uit ons schoolsysteem te halen wat er eigenlijk ook voor hen inzit, en dat eigenlijk alleen maar omdat mama en papa niet het geld hebben om de vermaledijde schoolfacturen te betalen, beslisten we om met CUBZZ vanaf september ook StichtingRobin te steunen. Deze Belgische stichting werd net opgericht en garandeert dat de 1ste 500 kinderen in moeilijkheden in ons land op 1 september 2019, alle nodige lesmaterialen zullen hebben. Iets waar ze voorheen vaak maanden moesten op wachten tot hun ouders hopelijk de lesmaterialen hebben kunnen kopen. 

De ambitie van Stichting Robin is om dit tegen 1 september 2029 te kunnen garanderen voor alle kinderen in armoede op onze Belgische schoolbanken, in het middelbaar én het lager onderwijs. 

Kies dus zoveel mogelijk voor CUBZZ, want vanaf nu gaan we met onze winst ook Stichting Robin helpen om dat mooie én ambitieuze doel te halen een 1 september 2029. 

Ontdek er alles over op WWW.STICHTINGROBIN.BE .